Yenidoğanın Cilt Muayenesi

Infantil Seboreik Dermatit (Konak)

Yenidoğan bebeklerde sıklıkla çeşitli cilt bulguları görülür. Bunların büyük çoğunluğu geçici ve önemli olmayan cilt bulgularıdır. Hangilerinin önemli, hangilerinin sadece takip edilmesinin yeterli olduğunu bilmek çok önemlidir.

Yenidoğanın Patolojik Olmayan Deri Bulguları

Verniks Kazeoza: Deskuame epitelyal hücreler, kıllar ve sebase sekresyonundan meydana gelir.

Lanugo Tüyleri: Prematür bebeklerde daha belirgindir. Sıklıkla yüzde, sırt ve omuzlarda görülür.

Akrosiyanoz: Yenidoğanda el içi, ayak tabanı ve ağız çevresinde periferik siyanoz olabilir. İlk 48 saat içinde kaybolur.

Mongol Lekesi: Özellikle kalçalar ve sakrum üzerinde, kenarları düzensiz, mavimsi-gri mor renkte lezyonlardır. Hayatın ilk yıllarında kaybolur. Zenci ve Asyalılarda daha sık görülürler.

Kutis Marmaratus: Nöromusküler olgunlaşma eksikliği sonucu görülen, çevre ısısı değişimine bağlı fizyolojik bir tanıttır. İlk birkaç hafta içinde gözlenebilir. Ağır hasta bebeklerde de görülebilir.

Harlequin Renk Değişikliği (Palyaço Rengi): Vertex-simfizis pubis hattının tam ortasından geçen bir sınırla vücudun yarısı hiperemiye bağlı pembe, diğer yarısı soluk görülür. Zararsız ve geçicidir. Harlequin baby OR geçen ağır bir iktiyoz çeşididir, karıştırılmamalıdır.

Milia:  Beyaz sarı renkli, inci tanesi gibi 1-2 mm çaplı, papüllerdir.  Sebase bezlerin tıkanması sonucu ortaya çıkar. Tedaviye gerek yoktur.

Miliaria: İsilik.  Aşırı sıcak nedeni ile ter bezlerinin tıkanması sonucu oluşur.  Sık banyo önerilir.

Toksik Eritem: Ortası sarımsı beyaz, çevresi eritemli, 1-3 günde başlayıp, 7-10.günlerde kaybolur. Yüz, gövde ve ekstremitelerde olur. El ve ayak tabanlarında olmaz. Lezyonda Wright boyası ile eozinofiller saptanır.

Püstüler Melanosis: Yanak, ense, sırt, ekstremite, el ve ayak tabanında görülen, nötrofil içeren vezikülopüstüler döküntülerdir. Doğumda vardır.  2-3 günde hafif hiperpigmentasyon bırakarak kaybolan benign lezyonlardır. Her iki lezyon da tehlikeli olan HSV ve stafilokoksik veziküler hastalıklardan ayırt edilmelidir.

Akne Neonatarum: Transplesental geçen hormonlara bağlı oluşur.

Konak (Infantil Seboreik Dermatit): Bebeklerde sık görülen cilt problemlerindendir. Bebeklerde genellikle 1-3 ay aralığında ortaya çıkan konak, saç derisinin yanı sıra bebeğin kaşlarında, alnında ve kulaklarında da görülebilir. Kafa derisinde oluşan kepek benzeri bu sarı kabuklar, bir hijyen problemine işaret etmez, kafa derisi daha yağlı olan bebeklerde görülür. Vücutta başka kızarık ve kabuklanmalar eşlik etmiyorsa zararsızdır. Banyo öncesi yağ ile yumuşak bir masaj uygulayarak ve çok hafif tarakla taranarak dökülmesi kolaylaştırılabilir. Bebeğe ağrı vermez.

Kapiller Hemangioma

En sık göz kapağında lokalizedir. Ağlamakla ve ateşle belirginleşir. Ensede, alında, dudak üzerinde, kaşların arasında yerleşebilirler. Daha yüzeyel olanlarına leylek lekesi (Somon lekesi) denir (bebeklerin leylekler tarafından getirildiği masalına atıfla yabancı literatürde leylek lekesi olarak geçer, “stork bite“). Çoğunlukla 1-4. haftalar arasında farkedilir; yani çoğunlukla doğumda farkedilmez. İlk başta hızlı bir büyüme sonrasında 5-9 yaşına kadar yavaş bir küçülme evresi gösterirler.

Kapiller hemanjiomlar eğer göz gibi fonksiyonel bir organ üzerindeyse, eklem yeri gibi sık kanama yapabilecek bir yerdeyse veya çok geniş olup burada koagülasyon faktörlerinin yıkımına, trombositopeniye yol açıyorsa (Kasabach-Merit Sendromu) o zaman ilaç (propronalol) tedavisi düşünülmelidir. Beta blokörlerin etkili olduğu gösterildiğinden beri steroid ve cerrahiye çok nadir ihtiyaç duyulmaktadır. İlaç tedavisi öncesinde bebek kardiyolojik açıdan değerlendirilmelidir.

Kapiller hemanjioma örnekler: 

Yüzeyel Kapiller Hemanjiomlara Örnekler (Hemen her zaman geçici ve önemsizdir) (Somon Lekesi)

stork_bite stork_bite-2 stork_bite-3 stork_bite-4

Kapiller hemanjiomlara örnekler:

capillary_hemangioma capillary_hemangioma2 capillary_hemangioma3

 

Patolojik Deri Bulguları

Kavernöz Hemangiom

Yüzeyden kabarık kistik hemanjiomlardır. Kasabach Merrit sendromu (kavernöz hemanjioma bağlı plateletlerin yıkılması ve disemine intravasküler koagülasyon görülmesi) ve Maffucci sendromu (çoklu enkondromlar ve hemanjiom) eşlik edebilir.[Multiple-çoklu enkondromalar 3 tiptir; 1-Ollier Hastalığı 2-Maffucci sendromu 3-Metakondramatosis, bu üçünden sadece Maffucci’de hemanjiom ve lenfanjiomlar bulunur, Ollier hastalığının kanserleşme ihtimali daha yüksektir ve hastalık daha sık görülür, metakondromatosiste hem osteokondromlar hem enkondromlar görülür ve otozomal dominanttır ]

Kavernöz hemanjioma örnekler:

cavernous-hemangioma cavernous-hemangioma2 cavernous-hemangioma3 cavernous-hemangioma4 cavernous-hemangioma5 cavernous-hemangioma6

 

Porto Şarabı Lekesi (Nevus Flammeus): Trigeminal sinir dağılımına uyar ve zamanla geçmez. Sturge Weber sendromuna ve Klippel–Trénaunay–Weber sendromuna eşlik edebilir. [Sturge Weber Sendromu: bir fakomatoz, leptomeningeal anjioma+mental retardasyon+glokom+porto şarabı lekesi+nöbet, herediter değildir][Klippel-Trenaunay-Weber sendromu: porto şarabı lekesi+venöz ve lenfatik malformasyonlar+etkilenen ekstremitede yumuşak doku hipertrofisi]

Sklerem: Sepsis ve ağır dolaşım yetersizliğine bağlı deri altı yağ dokusunda sertleşmedir.

Sakral Gamze ve Kıllanma: Sakral gamze tek başına Spina bifida ihtimalini arttırmaz. Sakral bölgede birden çok cilt bulgusu (kıllanma, nevus, hemanjiom, şişkinlik) Spina bifida ihtimalini arttırı.

Bronz Bebek: Direkt hiperbilirubinemide fototerapi uygulanması sonucu görülür.

Peteşi, ekimoz, purpura ve sarılık diğer patolojik deri bulgularıdır. Siyanozdan ayrılmasında bası uygulama sonucu renk değişikliğinin olmaması önemlidir.

Amniyotik Bant: Amniyotik membranın yırtılması veya dokularda dolaşımın bozması sonucu olduğu düşünülmektedir. Ekstremitelerde amputasyon, sindaktili, karın ve göğüs duvarı defektleri oluşabilir.

Eklem Hipermobilitesi ve Artmış Deri Frajilitesi: Ehlers Danlos, Marfan sendromu, konjenital kontraktural araknodaktili ve diğer kollajan doku  hastalıklarında görülür.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bir cevap yazın