Yenidoğanda Hipertansiyon

Yenidoğanda Hipertansiyon Nedenleri

Not: Bu yazıyla birlikte çocuklarda ve adolesanlarda hipertansiyona yaklaşım dersinin okunması faydalı olacaktır. 

En Sık Nedenler:

 1. –Ağrı
 2. –İntrakraniyal kanamaya ikincil intrakraniyal hipertansiyon (kanama genişse hipotansiyon ve Htc te azalma görülür)
 3. –Nöbet

Renovasküler Hastalıklar

 • –Özellikle bebekte umblikal arter katater girişimi yapılmışsa
 • –Tromboembolizm
 • –Renal arter stenozu
 • –Renal ven trombozu
 • –Miadabdominal aort koarktasyonu
 • –Konjenital Rubella Sendromu

Renal Parankimal Hastalıklar

 • –Polikistik böbrek
 • –Multikistik displastik böbrek
 • –Tubeoz Skleroz
 • –UP Darlık
 • –Akut tübüler nekroz
 • –Kortikal nekroz
 • –HÜS
 • –İnterstisyel nefrit

Solunumsal Hastalıklar

 • –BPD
 • –Pnömotoraks (çoğunlukla ağrı nedeniyle)

Endokrin Nedenler

 • –KAH
 • –Hiperaldosteronizm
 • –Hipertiroidizm
 • –Pseudohipoaldosteronizm Tip 2

–

İlaçlar

 • –Teofilin
 • –Kafein
 • –Deksametazon
 • –Annenin kokain, eroin kullanması

Tümörler

 • –Nöroblastom
 • –Wilms Tümörü
 • –Feokromastom
 • –Mezobastik nefrom

–

Diğer

 • –Ailesel disotonimi
 • –Abdominal duvar defektleri kapatıldıktan sonra
 • –Adrenal kanama (bu daha çok hipotansiyon ve şok yapar)
 • –ECMO
 • –Hiperkalsemi
 • –Doğum asfiksisi (hafif ise hipertansiyon, ağır ise hipotansiyon şok)

Hipertansif Krizde iv Tedavi

 • –Labetalol
 • –Esmolol
 • –Na nitroprussid
 • –Nicardipin

Kronikte Hipertansiyonda Oral Tedavi

–Furosemid, Spironolakton, Enalapril, kaptopril, klonidipine, propranaloli labetalol, …..

Bir cevap yazın