USG eşliğinde yenidoğana santral katater takılması

Çok düşük doğum ağırlığına sahip prematüre bebeklerin beslenmelerini tam olarak gerçekleştirememeleri ve yüksek enerji, protein, Ca ve P ihtiyaçlarının olması nedeniyle uzun süre TPN almaları gerekmektedir. Ayrıca çeşitli antibiyotik ve ilaçlar için de damar yolu ihyaçları olmaktadır. İlk hafta umblikal (göbek) kateterleri ile sonraki birkaç haftada periferik santral katater ile giderilebilen bu durum, ihtiyacın artması veya hastaya yapılan girişimlerin başarısız olması durumunda santral katater ile çözülebilebilir. Santral kataterin USG eşliğinde yapılması hastaya verilen doku travması miktarını en aza indirmekte, enfeksiyon oranını düşürmekte ve başarılı girişim ihtimalini arttırmaktadır. Aşağıdaki videolarda 650 gr doğmuş bir bebeğin 4. haftasında USG eşliğinde internal juguler vene yapılan bir santral katater takma işlemini izleyebilirsiniz. İlem girişimsel radyoloji bölümü Dr. Utku Alkara tarafından yapılmış, işlem sırasında hastanın stabilizasyonu, monitorizasyonu, sedasyon ve analjezi yönetimi Yenidoğan Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Kenan Kanburoğlu tarafından sağlanmıştır.

Literatürde yenidoğanların santral katater takılma işleminin USG eşliğinde olmasıyla başarı şansının arttığını gösteren birçok çalışma bulunmaktadır.

Örnek:

Intensive Care Med. 2008 Nov;34(11):2100-5. Safety and efficacy of ultrasound assistance during internal jugular vein cannulation in neurosurgical infants. Lamperti M1, Caldiroli D, Cortellazzi P, Vailati D, Pedicelli A, Tosi F, Piastra M, Pietrini D.

 

Bir cevap yazın