Trunkus Arteriozus (Truncus Arteriosus)

Sistemik, pulmoner ve koroner dolaşımı sağlayan tek bir trunkus kalpten çıkar. Her zaman
bir VSD vardır. Trunkus kapağının yaprak sayısı 2–6 arasında değişir.
• Pulmoner vasküler direnç düşünce pulmoner kan akımı artar ve kalp yetersizliği görülür.
Total kan karışımı olduğunda ilk dönemde siyanoz hafiftir. Fakat tedavi edilmezse pulmoner
hipertansiyon gelişir, Eisenmenger sendromu oluşur ve siyanoz belirginleşir.

 

https://www.youtube.com/watch?v=U4lOrV10QJ8

 

1976 yılında Richard Van Praagh Classification tarafından yapılan Trunkus Arteriyozuz sınıflaması 

truncus_arteriosus_types
Klinik bulgular:
• Sıçrayıcı ve geniş nabız basıncı görülür. Kalp büyümüştür. Prekordiyum hiperdinamiktir.
S2 tek ve şiddetlidir. Sternum sol kenarında trilin eşlik ettiği sistolik ejeksiyon üfürümü
duyulur.
• Trunkal kapak yetmezliğinde erken diyastolik dekreşendo üfürüm duyulur. Mitralden geçen
kan artmasına bağlı middiyastolik rulman duyulur.
• Büyük çocuklarda pulmoner hipertansiyona bağlı ilerleyici siyanoz, polistemi ve çomak
parmak görülür.
• Trunkus arteriozus DiGeorge sendromu ile ilişkilidir.
• Tedavisi cerrahidir. Cerrahi ilk 4–8 hafta içinde yapılmalıdır.

Bir cevap yazın