Konjenital Kalp Hastalıkları ve Pulse oksimetre ile doğuştan kalp hastalığı taraması

Hayatı tehdit eden doğuştan kalp hastalığı olan bebekler doğumdan sonraki ilk günlerde tamamen sağlıklı görünebilir ve hastaneden tanı konulamadan taburcu olabilirler. Maalesef bu bebeklerde kalp hastalığına bağlı bulgular ortaya çıktığında müdahale etmek için yeterli zaman kalmamış olabilir. Doğan tüm bebeklere nabız oksimetre ile kandaki oksijen yüzdesinin bakılması yararlılığı kanıtlanmış etkin bir tarama yöntemdir. Bebeğinizin sağ eline ve ayaklarından birine sarılan bir prob ile kanındaki oksijen yüzdesi ölçülecektir. Bu işlem ağrısızdır ve bir dakika içerisinde sonuç alınır.

Her tarama yöntemi gibi bu test de kesin tanı koymamakta, riski olan hastaları saptamaktadır.

Test sonucu anormal olan bebeklerin bir kısmında hayatı tehdit eden kalp hastalığı bulunmakta bir kısmında ise bulunmamaktadır. Anormal değere sahip olan bebekler en kısa sürede çocuk kardiyoloğu tarafından görülerek ECHO ile değerlendirilmelidir. Buna karşın tarama testi normal çıkan bebeklerde doğuştan kalp hastalığı ihtimali düşük de olsa halen devam etmektedir.

Testin en güvenilir olduğu dönem doğum sonra 24 saat geçtikten sonraki dönemdir. Eğer herhangi bir nedenle bebeğin veya annenin hastaneden daha erken ayrılması gerekirse,  taburculuk öncesi testin yapılması uygundur.

Soru 1. Ne zaman yapılmalıdır?

Farklı iki ekol vardır. AAP önerisine göre 24. Saatten sonra taburcu olmadan önce. Eğer bebek 24. Saatten önce taburcu oluyorsa taburcu olmadan hemen önce.

İngiltere önerilerine göre 3-6 saatler arasında. 

Soru 2. Nereden yapılmalıdır?

Sağ el ve sol veya sağ ayak, preduktal ve postduktal alanların ikisi birden ölçülmelidir.

Soru 3. Hangi değerleri normal kabul etmeliyiz?

AAP ekolünde Her iki ölçüm de <95% ise, iki ölçüm arasında >3%’ten fazla fark var ise veya herhangi bir ölçüm <90% ise hasta acil olarak pediatrik kardiyolojiye ekokardiyografi açısından danışılmalıdır.

İngiltere ekolünde fark 3 ve 3’ten büyükse ve saturasyon 95 ve altında ise hasta çocuk uzmanına danışılmalı ve değerlendirilmelidir, gerekli görülürse ekokardiyografi istenebilir. 

Soru 4. Sensitivite ve spesifisitesi (Duyarlılığı ve Özgüllüğü) nedir?

Eğer test sonucunda her iki ekstremite saturasyon değeri  ≥95 % ve ektremite saturasyon değeri ≤3 ise %99 ihtimalle bebeğin kritik konjenital kalp hastalığı bulunmamaktadır.

Soru 5. Hangi ekol Türkiye için daha uygundur? 

Tarama testleri ile ilgili kararları Sağlık Bakanlığı bu konudaki uzman kişilerle birlikte vermelidir. Şahsi görüşüm hastaların çok çabuk taburcu edildiği, konjenital kalp hastalığı haricinde gözden kaçabilecek hafif solunum sıkıntılarını da yakalayabildiği için İngiltere ekolünün kullanılmasıdır. 

 

Bir cevap yazın