Prematüre Bebeklerde Rotavirüs Aşısı Yapılmalı mı?

Prematüre bebekler, tranplasental antikor geçişi olmadığı için, normal yenidoğanlara göre daha fazla Rotavirus enfeksiyon riski taşırlar. Yaşamın ilk yılında viral gastroenterit nedeni ile hastaneye yatışlarının, prematürelerde göreceli olarak daha fazla olduğu çalışmalar ile gösterilmiştir.  Şimdiye kadar az sayıda bebekle çalışma yapılmasına karşın, sonuçlar prematürelerin aşıya yanıtının term bebeklerle aynı olduğunu göstermektedir. Pantavalan Rotavirus Aşısı (PVR)  ile 2070 prematüre bebekte (25-36 haftalık) yapılan bir çalışmada, prematürlerde PRV aşısının etkinliği ve güvenirliğinin term bebeklerle aynı olduğu gösterilmiştir (1). Bu seride hiçbir invajinasyon vakasına rastlanmamıştır. Plaseboya göre yan etki insidansı benzer bulunmuştur. Çok düşük doğum tartılı bebekte maternal antikor konsantrasyonu düşük olacağından bu bebeklerde aşıya karşı reaksiyon beklenebilir. Özetle, aşılanmanın yararı teorik risklerden fazla olduğu için, prematüre bebeklerin rotavirusa karşı aşılanmaları önerilir (2). Rotavirus aşısı yapılması için prematüre bebek, en az 6 haftalık olmalı, klinik olarak stabil olmalı ve ilk doz hastaneden çıkış anında veya çıkıştan sonra verilmelidir.

Amerikan Pediatri Akademisi, pretermlerin de rotavirüs aşısının canlı oral formlarından herhangi biriyle aşılanmasını önermektedir. İlk doz için hastanın yaşı 6 hafta ile 14 hafta 6 gün arasında olmalıdır.

Rotavirüs aşısı son 2 hafta içinde yapılmış olan prematüre bebeğin eğer tekrar doğumhane veya NICU’ya yatırılması gerekirse aşının uygulandığı günden itibaren 2-3 hafta süreyle temas izolasyonu uygulanması gerekmektedir (Fanaroff 2011 bkn: Prematürlerde güncel aşılama).

 

  1. Linhares AC, Ruiz-Palacios GM, Guerrero ML, et al. A short report on highlights of world-wide development of RIX4414: a Latin American experience. Vaccine 2006; 24: 3784-5
  2. Prevention of Rotavirus Disease: Guidelines for Use of Rotavirus Vaccine. Committee on Infectious Diseases. Pediatrics 2007; 119: 171-82

Bir cevap yazın