Ek Eğitimler ve Sertifikalar

AWS Cloud Practitioner Essentials

 

The S.T.A.B.L.E Program Instructor 

Olgu Temelli Öğrenme Kursu 

Medikal Simülasyon Eğitici Eğitimi

Tübitak Sağlık Bilimlerine Yönelik Araştırma Projesi Hazırlama Eğitimi

Simülasyonla Eğitim Uygulamaları Kursu 

“Preparing a Social Policy for Social Accountability of Medical School” Çalıştayı

3 Boyutlu Yazıcıların Farklı Sektörlerde Kullanımı Kursu 

Neonatologlar İçin Hedefe Yönelik Ekokardiyografi ve İntestinal USG Kursu

Tıp Eğitimini Geliştirme Derneği – “Objektif Yapılandırılmış Klinik Sınav (OSCE) ” Çalıştayı 

Tıp Eğitimini Geliştirme Derneği – “Klinikte Eğitimde Öğrenmeyi Destekleyen Temel Bileşen, Geri Bildirim” Çalıştayı 

Neonatologlara Yönelik Yenidoğan Yoğun Bakımda Akciğer Ultrasonografi Kursu

Eğiticilerin Eğitimi (Ulusal Çekirdek Eğitim Müfredatına Uygun)

Simule Uygulamalı Yenidoğan İnvaziv Girişimler Kursu

2016_13-14subat2016-invaziv-girisimler-kursu

Yenidoğan İleri Mekanik Ventilasyon Kursu

2015_uneko_ileri_mv

Yenidoğanda Hedefe Yönelik Ekokardiyografi Kursu

2014-yenidogan-eko-adana

Gelişimi İzleme ve Destekleme Rehberi Uygulayıcı Eğitimi Kursu

2014_kurs-gelisimi-izleme-ve-destekleme

Yenidoğan Temel Mekanik Ventilasyon Kursu

2013_yenidogan-temel-mekanik-ventilasyon-kursu

Cambridge Neonatal Cranial Ultrasound Course 

2013_cambridge-cranial-usg-course

Cambridge Pediatric and Neonatal Echocardiography

2012_neonatal-echocardiography

Pediatrik Araştırmalarda Epidemiyoloji, Etik ve Kanıta Dayalı Tıp Kursu 

2012_epidemiyoloji-ve-etik-ve-kanita-dayali-tip

Bronşiolit Akademisi 

2012_bronsiolit-akademisi

Prematürelerin İzlemi Kursu 

2011_prematurlerin-izlemi

aEEG ve Hypothermia Kursu 

2010_aeeg-ve-hipotermi

Neonatal Resusitasyon Programı Uygulayıcı Sertifikası 

Çocuklarda İleri Yaşam Desteği Kursu 

2004_cocularda-ileri-yasam-destegi-kursu

Genç Neonatologlar için Eğitim Toplantısı 

Akılcı İlaç Kullanımı Değerlendirme Toplantısı