TUCMOS, Neonatoloji Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Müfredatı v.2.1

2015 yılında Neonatoloji Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Müfredatı yenilendi.  Bu müfredatta yenidoğan yan dal uzmanı verebilecek olan kurumlardaki minumum gereksinimler ve standardizasyon önerileri bulunmaktadır. Bu kaynağa göre yenidoğan yan dal uzmanı eğitimi verebilecek olan kurumda:

  • Neonatoloji yan dal eğitimi için o merkezde yıllık doğum sayısı en az 500 olmalı ve bunların en az %10’u riskli gebelik olmalıdır.
  • Yılda 500 doğumun altında doğum yapılan merkezdeki yan dal asistanı, perinatoloji rotasyonunu başka bir hastanede (yıllık doğum sayısı 1000’den fazla olan ve yenidoğan yan dal eğitimi verilen) yapılması önerilir.
  • Yılda 500 doğumun altında doğum yapılan merkezdeki yan dal asistanı yıllık doğum sayısı 1000’den fazla olan ve yenidoğan yan dal eğitimi verilen ünitede üç ay rotasyon yapılması önerilir.
  • Ünitede hemşireler için ayrıca bir hizmet içi eğitim programı bulunmalı ve öğretim üyeleri ve yan dal asistanları bu eğitimde aktif olarak görev almalıdır.
  • Yan dal asistanları eğitim gördükleri hastanede eğitim faaliyetlerine katılabilmelidir.
  • Neonatoloji yan dal eğitimi verilen merkezlerde pediatrik kardiyoloji, pediatrik nöroloji, radyoloji, beyin sinir cerrahisi, pediatrik nefroloji, çocuk cerrahisi ve FTR bölümleri bulunmalıdır. Bu bölümlerin olmadığı merkezler, yan dal eğitimi verdiği asistanını bu bölümlerin bulunduğu ve çocuk sağlığı ve hastalıkları ve neonatoloji yan dal eğitimin verildiği bir merkezde 2 (iki) ay süreyle rotasyona gönderilmelidir.
  • Ünitede ya da hastanede diyetisyen ve fizyoterapist görev almalıdır

Bir cevap yazın