İntraosseöz Girişim Uygulama Becerisi

ÇOCUKLARDA İNTRAOSSEÖZ GİRİŞİM (KATETERİZASYON) UYGULAMA BECERİSİ 

Araçlar (malzemeler)

 1. İK yapacağı bölgeye lokal anestezi uygular
 2. İK setindeki steril mandrenli iğnenin kapağını açar
 3. İK tabansasına, steril İK mandrenli iğneyi takar
 4. İK tabancasıyla dik açı yapacak şekilde deriye girer ve kemiğe gelince durur
 • İntraosseöz kateterizasyon (İK) seti
 • İK tabancası (matkabı, drill)
 • Steril İK mandrenli iğnesi (Mandren: dönerek işleme yapan makinelerde ucu tutan kafadır ;örnek matkap, torna vb)
 • Steril ara bağlantı seti, steril eldiven
 • Antiseptik solüsyon (%10 luk povidon iyot)
 • Lokal anestezik madde (%1-2 adrenalinsiz lidokain)
 • 5 cc’lik steril enjektör.

Kullanılacak malzemeleri kontrol eder ve kolay ulaşabileceği bir yere yerleştirir.

Uygulama Basamakları

 1. Hastaya ve/veya hasta yakınına işlem hakkında bilgi verir.
 2. Ellerini yıkar
 3. İK setini steril olarak açar
 4. Hastaya İK uygulayacağı ekstremiteyi seçer ve uygun şekilde açar. (kırık veya kompartman sendromu olan ekstremite İK için uygun değildir)
 5. Sırtüstü yatan hastada bacağı dizden hafif fleksiyona getirir, İK yapacağı tibia ön yüzünde tuberositas tibianın yerini palpasyonla belirler
 6. Steril eldiven giyer
 7. Bölgeyi antiseptik solüsyonla uygun şekilde temizler (merkezden perifere doğru dairesel hareketlerle)
 8. İK yapacağı bölgeye lokal anestezi uygular
 9. İK setindeki steril mandrenli iğnenin kapağını açar
 10. İK tabancasına, steril İK mandrenli iğneyi takar
 11. İK tabancasıyla dik açı yapacak şekilde deriye girer ve kemiğe gelince durur
 12. İK tabancasının tetiğine basarak kemik korteksini geçer ve boşluğa gelince tetikten elini çeker
 13. İK tabancasını, İK mandrenli iğne setinden çıkarır.
 14. İK mandrenli iğnenin mandrenini çıkarır ve steril ara bağlantı setini takıp serum fizyolojik vererek mandrensiz iğnede tıkanma kontrolü yapar
 15. Uygulamanın doğur yapıldığını gösteren dört kriteri kontrol eder
  1. Kemik iliğinin rahatlıkla aspire edilmesi
  2. Girişim sonrası iğnenin düşmeden dik konumda durması
  3. Verilen sıvıların rahatlıkla gitmesi
  4. İğnenin giriş yerinin çevresinde ve cilt altında şişlik oluşmaması

 

İnterosseos İğneler 

EĞİTİM VİDEOSU

 

 

Bir cevap yazın