Ders Programı ve Ders Notları (Mezuniyet Öncesi Eğitim)

Sevgili Tıp Fakültesi Öğrencileri ve Pediatri Asistanları

Üniversitemizde 6 yıllık eğitim müfredatında amacımız sizlerin mezun olduğunuzda yetkin, etik değerlere sahip, sağlık koruyucusu olan, bilimsel gelişimi yakından takip edebilen ve yön verebilen doktorlar yetiştirmektir. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi olarak öne çıkmasını istediğimiz ve kendimizi de bu yönde özellikle geliştirmeye çalıştığımız alan ise Sağlık Koruyuculuğunun (Health Advocate) ön planda olduğu hastalıklardan önce nasıl hasta olunmaması gerektiği, hastalıkların önceden tanılarının, taramalarının ön planda olduğu, hasta olunduktan sonra ise rehabilitasyon konusunda lider bir kadro ve bu konularda yetkin tıp fakültesi öğrencileri yetiştirmektir. 6 yıllık ders müfredatımız Ulusal Çekirdek Eğitim Programı nı karşılamakla birlikte kendimize belirlediğimiz misyon dahilinde Genişletilmiş Eğitim Programımızı oluşturmuş bulunmaktayız. Sizlerin edinmesini istediğimiz yetkinliklere klasik ders formatı haricinde, vaka bazlı tartışmalar, similasyon merkezi eğitimleri ve sınavları, hasta başı eğitimler, seminerler gibi birçok farklı ortamda ulaşmaya çalışacağız. Öğrenmenizi kolaylaştırmak ve neyi öğrenmenizi daha iyi benimsetmek amacıyla komitelerde 2 haftalık aralarla değerlendirme sınavlarına tabii olacaksınız. Bu sınavların amacı sizlerin öğretilenlerden nelerin daha önemli olduğunu anlamanızı kolaylaştırmak ve kendinizi daha iyi değerlendirmenizdir. Katılımın tam olarak sağlanması için bu sınavların yaklaşık %5 lik bir toplam puana katkısı olacaktır.

Mümkün olduğunca derslerde soru sormaya çalışın ve dersten önceki konuyu bir textbooktan hızlıca okuyarak gelin. Bilgilerinizi diğer alanlarda öğrendiğiniz bilgilerle karşılaştırıp farklı çıkarımlar yapmaya çalışın. Öğrettiğimiz bilgilerin büyük bir çoğu 10 sene sonra yerini daha doğru bilgilere bırakacaktır bu nedenle öğrendiklerinizin mutlak olmadığını unutmayın.

Derslerden sorumlu olduğunuz alan ulusal çekirdek eğitim programında kazanmanız gereken yetkinlik kadardır. Konuyla ilgili eğitimlerin büyük kısmı 3 saatlik CBL (Vaka Temelli Eğitim) olarak yapılandırılmış olup bu derslere kaynak kitaplardan konuyu okuyarak gelmeniz ve tartışarak CBL sırasında gerçek hayatta nasıl davranmanız gerektiğini öğrenmenizi bekliyoruz.

Çekirdek Eğitim Programında bahsedilen yetkinlik seviyeleri olması istenen optimum sınırdır, daha fazlasını ve özellikle ilgi alanınıza giren konularda kendinizi geliştirmenizi tavsiye ederiz. Bu konuda desteğe ihtiyacınız varsa Tıp 1. Sınıf itibari ile atanmış olan danışman öğretim üyenizle görüşebilir veya ne zaman isterseniz Pediatride bizlerin kapısını çalabilirsiniz. Üniversitemizin seçme derslerini de bu açıdan değerlendiriniz.

Unutmayınız ki ders notları sadece ders anlatırken konunun ana hattını çizmek, görsel-işitsel ögelerin eklenmesi amacıyladır; hiçbir zaman dersi dinlemenin, aktif katılmanın ve yanında bir text-book okumanın yerini tutmaz. Derslerde sizlere ayrıca bilimsel olarak nasıl önermeler yapabileceğiniz, klinik sorunlara nasıl yaklaşmanız gerektiği ve tanı-tedavi süreçlerini nasıl yapılandıracağınız anlatılacaktır. Ders sırasında vakit elverdiği ölçüde en son bilimsel veriler, çalışmalardan da bahsedilerek bilimsel merakınızı arttırılmaya çalışılacaktır. Sık sık ilk 3 sınıfta öğrendiğiniz preklinik bilgilere atıflarda bulunarak temel bilimler ile klinik bilimler arasındaki ilişkileri sağlamlaştırmanız ve mekanizmaları daha rahat anlamanız amaçlanacaktır. Modüllerle ilgili pozitif veya negatif geri bildirimlerinizi lütfen forum bölümümüzden doldurunuz.

Pediatri Departmanızmıda Pazartesi Akademik Çalışmalar Toplantısı, Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri Pediatri Asistan Eğitimlerine özellikle ileride pediatriyi yazmayı düşünen doktor adaylarımızın katılmasını öneririz.  Sınavlarda buralarda anlatılan içerikten sorumlu değilsiniz.

Pediatri Stajınız Hayırlı Olsun!

Doç. Dr. Mehmet Kenan KANBUROĞLU

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı
Neonatoloji Bilim Dalı Başkanı
Pediatrik Simülasyon Sorumlusu

email: kanburoglumk@outlook.com

Pediatri Asistanları Ders Programı

Dönem 4 Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ders Programı

Dönem 3 Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Konularını Gösteren Takvim

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı olarak Dönem 3 ve Dönem 4’te anlatılan dersler

Çocuklarda Kardiyovasküler Sistem Muayenesi (Dönem 4) Doç.Dr. Mehmet Kenan KANBUROĞLU (ÇEP: