İyi Hekimlik Uygulamaları ve Fizik Muayene Rehberi

Dönem 4 Tıp Fakültesi Öğrencileri Stajları boyunca doldurmaları gereken portfolyalarındaki yenidoğana özgü deneyimlerini aşağıdaki rehberlere göre dolduracaklardır. 

 

R-SIM de yapılan Pediatrik SIM Kamp için simülasyona gelmeden önce aşağıdaki rehberleri okuyup neonatal resusitasyonla ilgili “Learning Space” teki 2 saatlik video+ders notlarını izleyip gelmeniz gerekmektedir. 

 

Pediatri Asistanlarının yukarıdaki rehberlere ek olarak aşağıdaki pratikleri de yapabiliyor olmaları gerekmektedir.