Sosyal Hesap Verebilirlik Proje Fikirleri

Dönem 4 Pediatri stajı boyunca siz Dönem 4 Tıp Fakültesi öğrencilerimizin toplumun sağlığını pediatrik açıdan önemli derecede etkileyen ve tıp fakültesi olarak bizim pozitif katkımızın olabileceği fikirlerinizi bilimsel ve yapılandırılmış olarak anlatmanızı, Covid-19 dönemi haricinde basit prototipini hayata geçirmenizi veya araştırmanızı istiyoruz.

Fikirlerinizi aşağıdan öğretim görevlisi hocalarımıza gönderebilirsiniz.

Pediatriye Hoşgeldiniz

Covid-19 Dönemi Dönem-4 Takvimi

Bu sayfa Dönem 4 Tıp Fakültesi Öğrencileri için hazırlanmıştır.

Sosyal Hesap Verebilirlik Proje Fikrinizi Yazın

Dönem 4 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Stajı

Amaç

İlk 3 yıl boyunca preklinik dönemde kazanılmış temel tıbbi bilgi ve becerilerin stajlarda gerçek hasta üzerinde kullanılması yoluyla içselleştirilmesini sağlamak ve semptomdan tanıya ulaşmanın yol ve yöntemlerini öğretmektir.

Öğrenim Hedefleri

Dönem IV öğrencileri, bu dönemin sonunda;

Hasta ve sağlam çocuk ayırımını yapar. Normal büyüme ve gelişmeyi takip eder, normalden sapmaları tespit ederek uzmanına sevk eder. Bağışıklama, sağlıklı beslenme, hastalıklardan ve kazalardan korunma yöntemlerini açıklar. Sık görülen çocukluk çağı hastalıklarını tanır ve tedavi eder. Daha az görülen ancak önemli hastalıklardan şüphelenir ve uzmanına sevk eder. Çocukluk çağı acillerinde ilk müdahaleyi yapar ve uzmanına sevk endikasyonlarını açıklar.

Dönem 4 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Stajı- Öğrenim Hedefleri

KÖH-1 Çocuk ve bebek ölüm hızlarının ülkenin gelişmişlik düzeyi ile olan ilişkisini tanımlar, çocuk ölümlerinde yenidoğan döneminin öneminin farkında olur, sağlıklı beslenme ve aşılamanın çocuk ölüm hızları üzerindeki koruyucu etkisini açıklar, çocuk ölümlerinin azaltılması ile ilgili sağlık politikalarını tartışır.

KÖH-2 Pediyatrik anamnez alır ve fizik muayeneyi yapar, anormal vital bulguları ve acil durumları tanımlar ve acil müdahaleyi yapar.

KÖH-3 Anne sütünün önemini bilir, doğru emzirme yöntemlerini uygular, emzirmeyi teşvik eder.

KÖH-4 Bebek beslenmesi, tamamlayıcı beslenme, çocuk ve ergen beslenmesinin, K ve D vitamini uygulamasının doğru yapılmasını sağlar.

KÖH-5 Çocukta antropometrik ölçüm yapar, normal çocuk büyümesini persantil üzerinde izler, anormal sapmaları tespit edip soruna çözüm bulur veya uygun bölüme sevk eder, boy kısalığı tanısını koyar ve uzmanına sevk eder.

KÖH-6 Ulusal Aşı programına göre bağışıklama yapar, aşıların yan etki ve kontrendikasyonlarını dikkate alır.

KÖH-7 Sağlam çocuk izlemi yapar, taramaların önemini bilir, kazalardan korunma için alınması önlemler konusunda anne-babayı eğitir, çocuk istismarını tanır ve korunma yöntemlerini uygular.

KÖH-8 Ateşli çocukta ateşe neden olan sık nedenleri (üst ve alt solunum yolu enfeksiyonu, otit, akut ishal vb) tanır ve tedavi eder, ateşe yönelik tedaviyi uygular.

KÖH-9 Menenjit ve ansefalit, neonatal sepsis, yenidoğanda solunum sıkıntısı, çocukta solunum yetmezliği, anafilaktik şok, dehidratasyon ve şok, hipokalsemi-hiperkalsemi, hipoglisemi diyabetik ketoasidoz, yenidoğan ve çocuk konvülziyonu, zehirlenme (başta parasetamol ve organofosfat zehirlenmesi olmak üzere)ve onkolojik acilleri tanır, acil tedavisini yapar ve uzmanına sevk eder.

KÖH-10 Alerjik hastalıklar,   Febril konvülziyon, solunum yetmezliğine yol açabilecek pnömoni, astım gibi hastalıklar, kalp yetmezliği ve anemi tanısını koyar ve tedavi eder.

KÖH-11 Kanama diyatezine yol açan pıhtılaşma faktör ve trombosit hastalıkları, doğumsal metabolik hastalıklar, sık görülen böbrek hastalıkları (nefrit, nefrotik sendrom, hemolitik üremik sendrom gibi) ve romatolojik hastalıklar (sistemik lupus eritamatozus, idiyopatik romatoit artrit gibi), doğuştan veya akiz kalp hastalığı, tüberküloz, lösemi ve lenfoma, Hipotroidi-hipertroidi, diyabet, hipoparatroidi-hiperparatroidi, Epilepsi, nörokutan hastalıklar, kas hastalıkları ve immün yetmezlikten, şüphelenir ve uzmanına sevk eder.

KÖH-12 Yenidoğan sarılığında tanı testlerinin sonuçlarını yorumlayarak tanı koyar, risk faktörlerini açıklayarak danışmanlık ve izlemini yapar ve sıklığın azaltılmasına yönelik önlemleri açıklar.

KÖH-13 Perinatal asfiksisi olan bebekte erken hipotermi tedavisinin önemini açıklar, normal, erken ve gecikmiş puberteyi tanımlar, Normal sinüs ritmini, supraventriküler ve ventriküler taşikardiden ayırır.

KÖH-14 Çocuklarda temel yaşam desteği sağlar ve Yenidoğan canlandırması yapar, Glasgow koma skorlaması yapabilir. Emzirme danışmanlığı yapar.EKG çeker ve değerlendirir. Defibrilatör kullanımını gösterir. Mikroskopta periferik yayma değerlendirir. Kan basıncı ölçümünü ve inhale ilaç kullanımını gösterir.

KÖH-15 Tanı yöntemlerini basitten karmaşığa basamaklar halinde kullanır.

KÖH-16 Akılcı ilaç kullanımı ilkelerini uygular.

KÖH-17 Hastalar, hasta yakınları ve çalışma arkadaşları ile yazılı ve sözlü olarak etkili iletişim kurar.

KÖH-18 Topluma yönelik danışmanlık hizmeti verirken (bağışıklama, beslenme,büyüme, gelişme, anne sütünün önemi) dikkat edilmesi gereken prensipleri açıklar.

KÖH-19 Aile hekimliği hizmeti sunarken kanıtına dayalı tıp uygulamalarını ve kendi kendine öğrenme metodlarını etkin şekilde kullanır.

KÖH-20 Hekimlik uygulamalarını yaparken güncel literatürü takip eder.

KÖH-21 Aile hekimliği hizmetini yürütürken bildirimi zorunlu hastalıkları birinci basamak düzeyinde, tanır, bildirimini yapar.

KÖH-22 Çocuklarda doğru tanı için iyi bir hikaye (aile hikayesi dahil) ve tam bir sistemik muayenenin öneminin farkında olur.

KÖH-23 El hijyeni uygulamasının çocuk hastalıkları pratiğinde olmazsa olmaz, enfeksiyonlardan korunma için en önemli ve mutlak gerekli olduğunu bilir, yapar ve bu konuda rol model olur.

CBL Yenidoğan Sarılığı

Covid-19 nedeniyle pediatri stajının ertelendiği ve öğrencilerimizin 3 hafta hastaneden uzaklaştığı şu dönemlerde bilgilerinizi pratiğe dökebileceğiniz vakaları paylaşacağım sizlerle. İlki en sık gördüklerimizden yenidoğan sarılığına yaklaşım. Vakadan önce ders notlarınızı lütfen tekrar okuyunuz. Vakayı yaklaşık 2-3 saat içerisinde çözümleyebilirsiniz. Vermiş olduğunuz cevaplar üzerinden aşağıdaki tarihte hangouts veya skype üzerinden tartışacağız. Varsa sorularınızı hazırlayınız ve oturuma hazır bir şekilde geliniz lütfen. Sağlık ve mutlulukla kalınız, AEO.

Yenidoğan Sarılığı ders notları

CBL – Vaka Bazlı Çalışma

Learning Space Nasıl Kullanılır?

Learning Space Nasıl Kullanılır

Selamlar Arkadaşlar, 

RSIM deki eğitimlerde; eğitim öncesi, sırasında ve sonrasında kaliteyi arttırmak ve geri bildirimlerle değerlendirmelerin yapılabilmesi için eğitime katılacak olan arkadaşların RSIM de kullandığımız altyapımızdan (SIM Center Management System) (Learning Space) kullanıcı adı ve şifre almaları ve işlemlerini bunların üzerinden yapmaları gerekmektedir. 

Aşağıda basit bir şekilde Learning Space’teki ekranı nasıl kullanmanız gerektiğini anlatmaya çalışacağım.

Giriş yapmak için RSIM simülasyon merkezimizin internet sayfasındaki Learning Space resmine tıklayabilirsiniz: http://rsim.erdogan.edu.tr/ veya http://ls.erdogan.edu.tr/ internet adresini kullanabilirsiniz. 

Girişte sizi karşılayan ekran:

Bu ekranda iki farklı şekilde giriş yapabilirsiniz. Email adresinizi ve password (şifre) nizi girerek giriş yapabilirsiniz, veya daha kolay olan “Legacy Login”e tıklayarak giriş yapabilirsiniz.

Eğer “Legacy Login” (yukarıda kırmızı kutucukla işaretledim) tıklarsanız karşınıza şöyle bir ekran gelir. 

Legacy Login tıklandıktan sonra gelen sayfada siz eğer eğitim alacak kişiyseniz Learner Butonuna (Yukarıda kırmızı kutu ile işaretli) tıklayınız. Gelen sayfada isminizin birkaç harfini yazarsanız gelen seçenekler arasında kendi isminizi seçip sonra şifrenizi yazmanız yeterlidir. 

Giriş yaptıktan sonra karşınıza gelen ekranda sizin için atanan eğitimler ve bunların vakitlerini göreceksiniz. 

Bu ekranda “DATA ENTRY” butonuna tıklarsanız aktivite ile ilgili tüm faaliyetlere buradan ulaşabilirsiniz (yukarıda kırmızı kutu ile çevrelenmiş alan). Eğer size atanan aktivite girip çıktıktan sonra devam etmenize izin veren bir aktiviteyse (sınavlarda çoğunlukla girip çıkma izni olmaz) bu durumda aynı aktivitenin “DATA ENTRY” butonuna tekrar tıkladığınızda şöyle bir ekran gelecektir. 

Bu ekranda istediğiniz Case’i seçip kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. 

Hepinize kolaylıklar ve verimli, hayırlı bir eğitim geçirmenizi dilerim. 

Doç. Dr. Mehmet Kenan KANBUROĞLU 

Pediatri Asistanlığı TUS ta Yazılır Mı?

Tıp Fakültesini bitirip TUS’ta aldığınız puanla hangi bölümü yazmanız gerektiğini düşündüğünüz şu heyecanlı dönemde herhalde internette herşey var ama niçin bu konuda yeterli bilgi yok diye siz de düşünmüşsünüzdür. Bunun birkaç nedenini hemen size sayayım:

  • Ülke ve toplum olarak henüz şeffaflığa alışık olmadığımızdan bu tarz konularda fikir belirtmekten çekiniyoruz. Bunu yaparken asistan arkadaşların hocalarından çekinmeleri veya saygılarından eleştirmek istememeleri de (her ne kadar internette kimliğimizi belirtmeden dolaşabiliyorsak da) bir neden olarak karşımıza çıkabiliyor.
  • Nöbetler, hastalar, aile, daha çok nöbet ve daha çok hastalar…
  • Eğer çok kötü eleştirilerde bulunurlarsa altlarına çömez asistan gelmeyebileceğini bilen kıdemli asistanlar

Gerçekten çocuk hekimi olmayı kafanızdan geçiriyor ve bu yazıyı okuyorsanız sizi nelerin beklediğini özetlemek istiyorum. Bunların büyük kısmı tüm pediatri asistanlığı için geçerli olan durumlardır, bazıları ise Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi özelinde olan durumlardır.

Genel olarak pediatri hekimliğinin en güzel taraflarından biri yaptığınız işin gerçekten bir işe yarayacağını biliyor olmaktır. Henüz büyümekte olan bir organizmaya en ufak bir dokunuşun bile büyük etkisi olacaktır. Ayrıca çocukların masumiyeti ne kadar stres altında çalışırsak çalışalım bizlerin sabırlı ve motivasyonumuzu güçlü tutma nedenlerimizden biridir.


Nöbetinizin olmadığı herhangi bir günde mesainiz hangi saatler arasındadır?

Sabah 08:00-17:00. Resmi olarak böyle olsa da servisin yoğunluğuna göre sabah vizitleri 08:15 civarında ve akşam devirlerinin bitişi 16:30’da çoğunlukla bitmektedir. Eğer poliklinikte çalışıyorsanız mesai 09:00-16:00 arasıdır diyebiliriz. Çoğu pediatri servisine göre servis devirleri çok daha kısa sürmektedir çünkü uzun süre yatan kronik hastalarımız nadirdir. Yenidoğan Servisi bu noktada diğer bölümlere göre daha katı çalışma saatlerine ve daha uzun devirlere sahiptir. Hacettepe den mezun ve Gazi Pediatri’den uzmanlığını almış biri olarak normalde büyük üniversitelerde devirlerin 18:30’lara kadar uzayabildiği, sabah çok daha erken saatlerde gelip hastayı devir alıp muayenelerinizi saat 08:00’a kadar bitirmeniz gerektiğini söyleyebilirim.

Poliklinikte çalışıyor musunuz?

Çoğunlukla ikinci senenizin sonunda bir uzmanın danışmanlığında genel pediatri polikliniği yaparsınız. Günde bakılan hasta sayısı 30-80 arasında değişebilmektedir.

Bölümünüzün servis yoğunluğu ne düzeydedir?

Yoğunluk mevsime ve Rize’ye özgü olarak çay toplama vakitlerine göre değişmektedir (bu zamanda Rize’nin nüfusu iki katına çıkmaktadır). Genel olarak yoğunluğun fazla olduğunu söyleyebiliriz.

Aylık ortalama ne kadar maaş alıyorsunuz?

Bu soruya yazının sonundaki yorumlarda asistan arkadaşlar yanıt vereceklerdir.

Bölümünüzde kaç öğretim görevlisi,uzman hekim ve asistan hekim bulunmakta?

1 Doçent Dr (Yenidoğan Uzmanı)
6 Doktor Öğretim Üyesi (Pediatri Uzmanı)
1 Pediatrik Kardiyoloji Uzmanı
7 Pediatri Uzmanı (öğretim görevlisi olmadan)

15 Pediatri Asistanı bulunmaktadır.

Çocuk Acildeki yoğunluğu azaltmak ve yeşil alan hastalarına bakmak için 5-12 arasında pratisyen doktor da bizimle birlikte çalışmaktadır.

2019 YDUS unda yenidoğan yan dalı için kadro istemi yapacağız.

Bölümünüzde ne düzeyde farklı vakalar görüyorsunuz?

Yenidoğanda 22 haftadan başlayarak tüm prematüre bebekler bakılmaktadır. 7 mekanik ventilatör, HFO, çocuk ve beyin cerrahisi pre-op post-op hastalar, yatak başı echocardiography ve ultrasonography uygulanabilmekte fakat konjenital kalp hastalıkları maalesef Karadeniz kıyısındaki hiçbir üniversitede henüz yapılamamaktadır.

Pediatrik kardiyoloji yan dalı olması nedeniyle bu hastaları da sıklıkla takip etmekteyiz. Fakat pediatrik endokrin, metabolizme ve nöroloji hastaları çoğunlukla sevk edilmektedir. Enfeksiyonla ilişkili veya ağır olmayan diğer tüm pediatrik vakalar da servisimizde takip edilmektedir.

Çocuk yoğun bakım servisi olmakla birlikte hemşire ve uzman doktor sayısının yetersiz olması nedeniyle henüz açılamamıştır.

Bölümünüzde bir ay içerisinde ne kadar sıklıkla nöbet tutuyorsunuz? Nöbet koşullarınız ne düzeydedir?

Bu soruyu da aşağıda yorumlarda asistan arkadaşların cevaplamasını bekleyeceğim. Ama nöbet ayda 10 ile başlayarak ayda 5-6’ya kadar düşmektedir. Nöbetler çocuk acil veya yenidoğan yoğun bakımda tutulmaktadır.

Bölümünüz ayda kaç ameliyat yapıyor?

Çok sık ameliyat yapılmamakta, daha çok yenidoğan cerrahileri (konjenital diyafragma hernisi, özefagus atrezisi, ventriküloperitoneal shunt, meningomyelosel düzeltmesi gibi) ve çocuk cerrahisi ameliyatları yapılmaktadır. Ayda yaklaşık bir kez denilebilir.

Bölümünüzle ilgili hangi sıklıkla , kaç adet sunum yapıyorsunuz?

Asistan başına ayda en fazla 1 sunum yapılmakta. KEYPS isimli online asistan karnesi aracılığı ile eğitimlerimizi ve değerlendirmelerimizi kayıt altına tutmaktayız. Mümkün olduğunca klasik ders (lecture) yerine hasta tartışması (CBL), makale, soru-cevap olarak dersleri işlemeye çalışmaktayız. Aynı zamanda simülasyon merkezimizde (RSIM) NRP, S.T.A.B.L.E, çocuk acil senaryolarına yaklaşımları maket ve simülatörler üzerinde çalışabilmekteyiz.

Bölümünüzde ne düzeyde bilimsel çalışmalar yapılmaktadır? Bu bilimsel çalışmalara katılıyor musunuz?

Şu an pediatri anabilim dalında 30 adet yürüyen çalışma vardır, bunlarda 3 tanesi multisentrik çalışmadır. Aynı zamanda her yıl temel istatistik konularını makaleler üzerinden tartışmakta ve her pazartesi serviste yürüyen çalışmaların toplantısını yapmaktayız. Her hangi bir çalışmaya başlanmadan önce akademik kurulda sunulmalı, hocaların önerileriyle geliştirilmeli, isim sırası etik kurul öncesi belirlenmeli, etik kurula sunulduktan sonra tüm ekip tarafından kabul edilerek en kısa sürede bitirilip yayın haline getirilmelidir.

Anabilim/bilim dalınızda diğer bölümlerde rotasyon yapıyor musunuz? Yapıyorsanız hangi bölümlerle ne sıklıkla yapıyorsunuz?

Asistan Eğitiminde TUKMOS kriterlerine göre zorunlu olan Çocuk Yoğun Bakım rotasyonu bu bölüm henüz hastanemizde olmadığından asistanların kendi istedikleri ve akredite bir merkezde 2 ay süresinde yapılmaktadır. Diğer rotasyonları Dermatoloji (1 ay), Çocuk Cerrahisi (1 ay), Kadın Doğum (1 ay) ve Çocuk Ruh Sağlığı (1 ay) kendi hastanemizde yapılmaktadır.

Aşağıdaki soruları şu an departmanımızda çalışmakta olan assitan doktorların yorumlarda cevaplamalarını bekliyorum.

Bölümünüzde asistan hekimler arası kıdem önemli midir? Kıdemli asistanlara ne kadar bağlısınız?

Bölümünüzde öğretim görevlilerinin asistan hekimlere yaklaşımı nasıl? Yeterli pratik yapabilmeniz için fırsat sunuluyor mu?

Asistan hekim olarak size birebir ilgilenmeniz gereken vaka veriliyor mu? Veriliyorsa kaçıncı yılınızda hangi vakalar veriliyor?

Bölümünüzde asistan hekim olarak çalışmanız aileniz ve özel hayatınızı nasıl etkiliyor?

Stresli bir çalışma ortamına sahip misiniz? Sahipseniz ne gibi etmenler buna yol açmakta?

Türkiye genelinde bölümünüzü diğer fakültelere/hastanelere kıyasla nasıl değerlendirirsiniz?

Fakültenizde/Hastanenizde çalışmış olduğunuz bölümü tercih etmek isteyenlere önerileriniz nelerdir?

NOT: Saygı çerçevesinde olmayan yorumlar silinecektir. Teşekkürler.

Neonatal Resusitasyon (Yenidoğan Canlandırması) NRP Dönem 4 Dersi

2020 NRP Klavuzu Ekim 2020 tarihinde yayınlanmıştır. Henüz Türkiye NRP klavuzu buna uygun adapte edilmemiştir. Yine de bundan sonraki derslerimizde yeni NRP klavuzuna atıflar yapılarak eğitimlerimizi yapacağız ve yeni klavuza göre NRP uygulaması yapmanızı bekliyor olacağız.

Çocuklarda ve Bebeklerde Yabancı Cisim Aspirasyonu Simülasyon Dersi

Simülasyon Merkezine gelmeden önce Simülasyon Kurallarını lütfen tekrar okuyup gözden geçiriniz, beyaz önlüğünüzü giymeyi unutmayınız.

Beceri uygulamasının föyünü derse gelmeden önce anlayarak okuyunuz. Aşağıda çocuklarda yabancı cisim aspirasyonunu klavuzunu indirebileceğiniz link ve sonrasında kendinizi değerlendirebileceğiniz bağlantı bulunmaktadır.

Derste ilk olarak sizinle birlikte olacak olan hocanız işlemin nasıl yapılacağını klavuza uygun olarak anlatacak ve maket üzerinde gösterecek sonrasında sizlerden sıra ile benzer şekilde uygulama yapmanız beklenecektir.

Örnek bir dersin videosunu aşağıda görebilirsiniz. (NOT: Tüm öğrencilerden videonun paylaşımı açısından onam alınmıştır)

İyi eğlenceler ve iyi öğrenmeler.

Çocuklarda yabancı cisim çıkartılması klavuz belge

Kendini değerlendirme soruları

RSIM çocuklarda yabancı cisim aspirasyonu uygulama klavuz vidosu

Örnek Ders: Bu dersin RSIM de işlenirken çekilmiş videoları