AVSD: Atriyoventriküler Kanal Defekti (Endokardiyal Yastık Defekti)

• Primum tip ASD ile birliktedir. Down sendromuna eşlik eder ( Down sendromunda en sık
konjenital kalp hastalığı).
• Asiyanotik çocukta sol aks görüldüğünde AVSD düşünülmelidir. Sol aksı olan bir çocuk siyanotikse triküspit atrezisi akla gelmelidir.
• Hastada ASD gibi kardiyak output normaldir.
• Komplet defektlerde anjiografide kuğu boynu saptanır.
• Anormal AV kapaklarla beraber atrial ve septal defekler mevcuttur. Atriyumların ve ventriküllerin ortak AV kapağı vardır.
• Pulmoner vasküler dirençte artış ve pulmoner hipertansiyon erken dönmede görülür.
• Tekrarlayan AC enfeksiyonları sıktır.
• Soldan sağa şant nedeniyle duyulan oskültasyon bulguları sekundum ASD ile aynıdır. Eşlik
eden mitral yetmezliğe bağlı apekste pansistolik üfürüm duyulabilir. AV kapaktan geçen
kanın artmasına bağlı middiastolik rulman duyulur.
Komplet AV septal defekt infantil dönemde kalp yetersizliği yapabilir.
Prognoz: Komplet AV septal defektin prognozu soldan sağa şantın büyüklüğüne, pulmoner
vasküler direnç artışına ve AV kapak yetmezline bağlıdır.
Tedavi: 6–12 ay gibi erken dönemde pulmoner vasküler sorunların ortaya çıkma riski
olduğundan infantil dönemde cerrahi girişim yapılmalıdır.

 

Sol aks olan çocuk; asiyatonik ise ⇒ Endokard yastık defekti
Siyanotik ise ⇒ Triküpit atrezisi düşünülür.

 Bir cevap yazın