Apt Testi

Apt Test (Apt–Downey test, alkali denaturation test)

 

Kanlı kusması veya kanlı gaitası olan bebekte, kanın fetüs veya anne kaynaklı olup olmadığını ayırt etmede apt testi kullanılır. Eşit miktarda kanlı materyal ve su karıştırılıp santrifüj edilir. Üzerine 1/5 oranında %1 ‘lik NaOH eklenir (5 birim santrifüz materyali, 1 birim NaOH). 2 dakikadan daha uzun süre renk değişikliği olmazsa kan fetal kaynaklıdır (pembe renk). Eğer renk sarı-kahverengi olursa maternal kaynaklıdır (kan hemoliz olmuştur). Bu testin ana mekanizması yenidoğan döneminde en fazla bulunan Hb F’in alkaliye direncinin erişkin Hb A’dan fazla olmasına dayanmaktadır. Yenidoğanda üst gastrointestinal kanamalarında en sık neden anne kanının yutulmasıdır.

Testin benzer bir şekli kadın doğum kliniklerinde vaginal kanamanın fetal mi yoksa anne kaynaklı mı olduğunun araştırılması için de yapılır. Fetal kaynaklı sonuçlanırsa vasa previa’ya bağlı olabilir.

Fetomaternal kanamada da kullanılabilir, ama bu amaçla daha çok quantitatif bir test olan Kleihauer–Betke (“KB”) testi tercih edilir.

Bir cevap yazın