Doğum Odasında İlk Müdaheleler ve APGAR

 • İlk muayene doğum odasında yapılır. Bebek stabil olduktan sonra ve taburcu olmadan tekrar muayene edilmelidir. Tüm bebeklerin %3-5’inde konjenital anomali görülebilir.
 • Normal KTA: 120- 160/dk. Femoral nabızların alınamaması aort koarktasyonu için anlamlıdır. TA dört ekstremiteden ölçülmelidir.
 • Solunum hızı: 30- 60/dk.
 • Normal postür semifleksiyondur.
 • Birinci ve 5. dakikada APGAR değerlendirilir. Birinci dakika Apgar skoru resüsitasyon gereksimini değerlendirmede kullanılmaz.
 • Resüsitasyon ihtiyacını değerlendirmede kalp hızı, solunum ve spO2 kullanılır. Serebral palsi (CP) olasılığını öngörmez. CP’lerin çoğunda APGAR normaldir. Ancak CP APGAR düşük olanlarda normallerden daha fazla gelişir. Umblikal arter pH’sı ile birlikte neonatal ölümü öngörmede kullanılır. Dakika APGAR 0-3 ise mortalite için pH 7,0’dan daha iyi prediktördür.

 

APGAR skorunda kullanılan parametreler:

 • Cilt rengi (Appearence)
 • Kalp hızı (Pulse)
 • Refleks yanıt (Grimace)
 • Tonus (Activity)
 • Solunum (Respiration)

Apgar skoru 7-10: normal bebek. Apgar skoru 4-6: riskli bebek. Apgar skoru <4 şiddetli asfiksi.

 

 

Hipoksi veya asidoz olmadığı halde düşük APGAR (yanlış pozitif ) veya asidoza rağmen normal APGAR (yanlış negatif) saptanabilir.

 

 

 

Bir cevap yazın