Anne karnında tedavi edilebilen hastalıklar

FETAL HASTALIKLARIN TEDAVİSİ

 • Hidrops ile anemi (eritroblastozis fetalis:) Umblikal ven eritrosit transfüzyonu
 • Talassemi, Kronik granülomatöz hastalık, ağır kombine immun yetersizlik: Fetal kök hücre transplantasyonu
 • Trombositopeni (İzoimmün): Umblikal ven trombosit transfüzyonu, anneye intravenöz immünglobulin
 • Trombositopeni (Otoimmün) (ITP): Anneye steroid ve intravenöz immünglobulin
 • Annede PKU: Fenilalin kısıtlaması
 • Multiple karboksilaz eksikliği: Biotin
 • Metilmalonik asidemi B12 vitamini
 • 21-Hidroksilaz eksikliği: Deksametazon
 • Bartter sendromu– anneye indometazin verilmesi nefrokalsinoz ve Na kaybını azaltır.
 • Fetal guatr fetal hipotroidiye bağlı ise intramniyotik T4, annenin hipertroidisine bağlı ise anneye propiltiyourasil verilir.
 • Supraventriküler taşikardi: Anneye digoksin
 • Lupus antikoagülanı: Anneye aspirin, prednisone
 • Doğumsal kalp bloku: Deksametazon, pacemaker (hidropslu)
 • Bilateral şilotaraks-plevra efüzyonları: Torasentez, plöroamniyotik şant
 • Diyafragma hernisi: Cerrahi (düzeltme ya da trakeal tıkaç tedavisi)
 • B grubu streptokok: Ampisilin, penisilin
 • Toksoplazmozis: Spiramsin, primetamin, sulfadiazin ve folik asit
 • Sifiliz: Penisilin
 • HIV-AIDS: Zidovudin (AZT) + proteaz inhibitörleri
 • Neonatal hemokromatozis: Maternal IVIG

Bir cevap yazın