Yaşlara Göre Öneriler

Erişkinler ihtiyaç duydukça çocuklar ise ileride ihtiyaçları olacak şeyleri önceden öğrenirler. Fakat bu durum bebek sahibi olan anne-babalar için bir sıkıntı oluşturabilir; çünkü bebeklerin ihtiyaçlarının hızlı bir şekilde giderilmesi gerekir ve geç kalınan bazı durumlar geri dönüşü olmayan veya tamamen olmayan sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle bebek sahibi olmaya niyetlenmeyle bazı hazırlıklar yapmanız, bebeğiniz doğmadan ilk 6 ayı öğrenmeniz, ilk 6 ay sırasında 1 yaş arasına kadar olan bakımla ve koruyucu hizmetler ile ilgili bilgileri öğrenmeniz ve yaş ilerledikçe de hep bir adım ileride olmanız önemlidir. Çocuğunuzu sağlıklı iken korumak, hastalandıktan sonra iyileştirmeye çalışmaktan çok daha kolaydır.

Hastalık gelmeden, sağlığın kıymetini biliniz.” (Hadis, Fethu’l Kebir, 1/203)

İki nimet vardır ki, insanlardan çoğu bunlar hakkında aldanmışlardır.  O nimetler, sağlık ve boş vakittir.” (Hadis, Buhari, Rikak 1)