Cennet Kuşları

İnsanın bebeğini kaybetmesi kadar üzüntü verecek bir olay hayatta yoktur, Rabbim hiçbir anneye ve babaya böyle bir ızdırabı yaşatmasın ve bizleri sınavların en kolayı ile cennetine girmeyi nasib ediversin inşaAllah, amin. Önemli olan tabii ki kadere razı olmaktır ama üzülmek insancadır ki 6 çocuğunu kendi elleri ile toprağa veren o Kutlu Rasul bile çocuğunun ardından gözyaşı dökmüştür.  Duygularımızı paylaşmak bile bazen acımızı azaltmaya başlar. Buraya kaybetmiş olduğunuz çocuğunuzun ardından hislerinizi birkaç cümle ile yazabilirsiniz. Neşelerimizi olduğu kadar acılarımızı da paylaştıkça aynı özden geldiğimizi daha rahat kavramaya başlayacağız.

NOT: Ölen bebeklerinize de isim koymanız güzel bir davranıştır.

[ufbl form_id=”4″]

Çocuğunu kaybeden anne babalarla ilgili hadisler:

  • “Henüz ergenlik çağına ulaşmamış üç çocuğu ölen her Müslümanı Allah, çocuklara olan rahmet ve şefkati sebebiyle cennete koyar.” (Buhârî, Cenâiz 6, 91; Müslim, Birr 153)
  • “Herhangi bir Müslümanın (ergenlik çağına ermemiş) üç çocuğu ölürse, o kimseye cehennem ateşi ancak Allah’ın yemini yerine gelecek kadar kısa bir süre  dokunur.” (Buharî, Cenâiz 6, Eymân 9; Müslim, Birr 150)
  • “Sizden (henüz ergenlik çağına gelmemiş) üç çocuğunu âhirete gönderen her kadın için, bu çocuklar  cehenneme karşı mutlaka siper olur.” buyurdu. İçlerinden bir kadın: “Bu durum iki çocuk gönderenler için de geçerli midir?” dedi. Bunun üzerine  Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem : “Evet, iki çocuk gönderen için de durum aynıdır.” cevabını verdi. (Buhârî, İlim 36, Cenâiz 6, 91; İ’tisam 9; Müslim, Birr 152)
  • “Düşük çocuklarınıza isim veriniz. Çünkü onlar âhirette sizin için yüksek dereceler kazandırmak üzere öncülerinizdir.” (Câmiü’s-Sağîr, III/1074)
  • “Düşük doğan çocuklarınıza isim veriniz. Ki, Allah bununla terazinizin sevap kefesini ağırlaştırsın. Aksi halde o Kıyâmet Gününde gelerek şöyle der: “Yâ Rabbi! Bunlar bana isim vermeyerek, benden elde edecekleri sevabı kaçırdılar.”(Câmiü’s-Sağîr, III/1075)
  • “Buluğa ermeden ölen çocuklar, cennette çok canlıdırlar, hareketli balık gibidirler. Onlardan birisi ebeveynini karşılar, elbisesinden tutar, Allah kendisiyle birlikte ebeveynini de cennete koyuncaya kadar bırakmaz.” (Câmiü’s-Sağîr, III/2364)

 

Aşağıdaki soru ve cevap sorularla islamiyet sitesinden alınmıştır.

SORU:  Ölen küçük bir çocuk hakkında Hz. Ayşe, ‘Ne güzel cennete uçtu.’ dediğinde Efendimiz (asm) ‘Nereden biliyorsun ki şakilerden yazılmadığını?..’ demiş. Çocukken ölenler cennetlik değil midir?

CEVAP: 

Hadisin meali: Hz. Ayşe anlatıyor:

“Bir çocuk öldü, ben de: “Ne mutlu ona, cennet kuşlarından bir kuştur.” dedim. Bunun üzerine Rasulullah (a.s.m): “Bilmiyor musun ki; Allah cenneti de yaratmış, cehennemi de yaratmıştır. Bunun da halkı var, onun da halkı var.”(Müslim, Kader, 6, h.no:30, 31).

Evvela bu hadiste, çocukların cennete girmeyeceğine dair herhangi bir ifade bulunmamaktadır.

Efendimizin (asm) Hz. Ayşe (r. anha)’nin sözlerine karşı çıkmasının hikmeti, rast gele bir tarzda ölen kimseler hakkında, bazı belirtilere dayanarak, bu cennetliktir veya cehennemliktir gibi kesin bir hükme varmalarının yanlış olacağına dikkat çekmektir.

Bazı alimlere göre, Rasulullah (a.s.m)’in bu sözleri söylediği zaman, çocukların durumu hakkında kesin bir bilgiye sahip olmayabileceğine dikkat çekmişler. Nitekim, bir çok hadiste Müslümanların çocuklarının cennete gireceğine dair bilgiler yer almaktadır. Örneğin, bir hadiste Efendimiz (a.s.m) şöyle buyurmuştur:

“Bir Müslümanın üç çocuğu -erginlik çağına gelmeden- ölürse, Allah’a onlara yaptığı rahmeti sayesinde onu da cennete koyacaktır.”(bk. Buharî, cenaiz, 91; Nevevî, Şerhu Müslim, ilgili hadisin şerhi).

Kaldı ki, İslam alimlerinin muhakkiklerine göre, müşriklerin / gayri müslimlerin çocukları da cennete gidecektir. Çünkü, Kur’an’da,

“Biz bir rasul göndermedikçe, kimseye azap etmeyeceğiz.”( İsrâ, 17/15)

mealindeki ayette açıkça, cehenneme girmek için bir rasullerin tebliğinden haberdar olma öngörülmektedir. Çocuklar, akıl-baliğ olmadıklarından dolayı, duysalar bile, böyle bir mesajı algılamaları söz konusu değildir. Zaten bu yüzdendir ki, çocuklar mükellef tutulmamıştır.

Ayrıca, bu konuda sahih hadisler de vardır. Nitekim, Buharî’nin rivayet ettiğine göre, Rasulullah  (a.s.m) “ Hz. İbrahim (as)’i –bütün insanlara ait çocukların etrafını sardığı bir halde- cennette görmüştür.” Bir rivayette; oradakilerin: “Ey Allah’ın Resulü! Müşriklerin çocukları da mı cennetteler?” şeklindeki sorularına, “Evet müşriklerin çocukları da…”diye buyurdu” (Cenaiz, 93, Tabir, 48; bk.Nevevî, Şerhu Müslim).