Aile Rehberi

Zamanımızda bilimsel verilerin logaritmik olarak artması hem sağlık personelini hem de aileleri zor durumda bırakabilmektedir. Çoğu bilgi ve öneri 5 yıl içinde yerini daha doğru ve güncel bilgiye bırakırken sağlık personelleri güncel kalmakta zorlanmakta, aileler ise birbiriyle çelişen birçok önerinin hangisinin doğru olduğunu anlayamamaktadır. Bir diğer zorluk ise İslami olarak önerilen çocuk yetiştirme önerilerinin sanki bilimsel önerilerle çekişiyor gibi gösterilmesidir ki bu da nadir bir durum değildir. Farklı bilimsel kollar (örneğin, sosyoloji, psikiyatri, pediatri…) benzer bilimsel yöntemleri kullanarak farklı önerilerde bulunabilir, tüm bu verileri sentezleyerek kişiye özgü öneriyi verebilmek ise tababet sanatının asıl güzelliği ve zorluğudur. Önceliğinizin ne olduğu ve aldığınız kriterlere, sorduğunuz sorulara göre ulaşacağınız cevaplar da değişecektir. Ben burada önerilerimi verirken:

  • Her bireyin yaşayan, sosyal ve değişen farklı birer organizma olduğu gerçeği göz önüne alınarak önerilerin kişiden kişiye değişebileceği akılda tutulmalıdır. Aynı zamanda hastalıklar da hem hastalığa neden olan faktörlerden hem hastalığın meydana geldiği kişideki faktörlerden değişkendirler ve yine kişiye özgüdürler. Bu nedenle her zaman uzman bir doktor önerisine danışmakta fayda vardır.
  • Genel kurallar üzerinden öneriler verip nadir durumlar için gerekli gördüğüm kadarıyla derinlemesine bilgiye ve öneriye yer verdim.
  • Tıbbi önerilerin İslami önerilerle çelişiyor göründüğü durumlarda bunların nedenleri ve olası çözüm önerilerinden ayrıntılı bahsettim. İslamin temel amacı kişinin Rabbini bilmesi ve ebedi hayatını kurtarabileceği bir yaşam tarzı oluşturmasıdır. Tıbbın temel amacı ise sağlıklı bir bireyin sağlığının korunması veya sağlığı bozulmuş bir bireyi tekrar sağlığına kavuşturmaya çalışmaktır. İslami önerilere uyulması zaten beraberinde sağlığın da korunmasını sağlayacaktır. Ulaşmak istedikleri nihai nokta farklı olduğu için bazen önerilerde farklılıklar olabilir, bu özellikle kişisel gelişim, karakter gelişimi, toplumsal ahlak ve ebeveyn davranış modelleri gibi konularda geçerlidir.
  • Bir bilgi zamanla yerini daha doğru bir bilgiye bırakacaktır, bu nedenle amacımız daha doğru bir tanıma ulaşıncaya kadar en doğru tanımı yapabilmek olmalıdır.
  • İslami önerilerde birbirinden farklıymış gibi görünen öneriler olduğunda çoğunlukla bu iki öneri de doğrudur fakat onları birleştirecek, her ikisinin de doğruluğunu değiştirmeyecek fakat ikisinden de farklı, yeni bir doğruya ulaşmak olmalıdır.